FAQ items aan het laden...

 Cultuur

In de culturele sector is R2 Research werkzaam voor culturele instellingen als musea, theaters, festivals en (pop)podia. Deze instellingen worden geholpen bij vraagstukken rondom o.a. bekendheid, imago, bezoekerservaringen en -profielen.

Er wordt ook gewerkt voor overkoepelende (marketing)organisaties binnen een stad, voor gemeentes en stimuleringsfondsen die actief zijn in de culturele sector. In die gevallen is vaak evaluatie of ontwikkeling van beleid en de impact van inspanningen het onderwerp van onderzoek.

 Onderwijs

Binnen het onderwijsveld worden universiteiten, hogescholen, mbo’s, vo-/ basisscholen, koepel- of samenwerkingsorganisaties, particuliere of maatschappelijke onderwijsinitiatieven geholpen met onderzoek.

Voor deze partijen is onderzoek rondom werving vaak essentieel: zonder voldoende aanmeldingen kan de opleiding of cursus immers niet doorgaan. Een goed imago en aansluiting op behoeften van leerlingen, studenten of cursisten is dan belangrijk. Daarnaast dienen inhoud en kwaliteit aan te sluiten op de gangbare normen en op de vraag vanuit de markt.

 Sport

Binnen de sport bestaat het speelveld uit verschillende partijen zoals sportbonden, organisatoren van evenementen en (exploitanten van) sportaccommodaties.

De ervaring van de bezoeker of sporter wordt inzichtelijk gemaakt om volgende edities van de evenementen nog beter neer te zetten. Ook wordt er gewerkt voor overkoepelende organisaties, media-partijen en sponsoren binnen de sport. Bij deze partijen en bij de sportbonden is het onderwerp vaker beleid en lange termijn (economische) impact van de inspanningen of partnerships.