Erasmus

Onderschat de waarde van alumni niet

Alumni-onderzoek wordt veelal uitgevoerd om te verifiëren of opleidingen voldoende aansluiten bij de beroepspraktijk. De onderzoeksopzet is vaak gestandaardiseerd. R2 heeft een methodiek ontwikkeld, waarbij de waarde van alumni-feedback veel meer vanuit relationeel oogpunt en het marketingprincipe van reciprociteit wordt bekeken: hoe kan een onderwijsinstelling haar alumni (ook na de opleiding) binden en bedienen en wat willen alumni zelf bijdragen aan samenwerking?

Ga naar de bovenkant