Benchmark

Museum Monitor

Enalyzer en R2 Research hebben het initiatief genomen om de Museum Monitor op te zetten, een slim continu publieksonderzoek waarmee waardevolle inzichten worden verzameld, resultaten kunnen worden gebenchmarkt en de musea van elkaar kunnen leren.

Ga naar de bovenkant