FAQ items aan het laden...

Bekendheid- en imago-onderzoek

Voor merken en organisaties wordt de (merk)positie in detail inzichtelijk gemaakt. Welk deel van de doelgroep is (spontaan) bekend met het merk of de organisatie? In welke mate wordt het merk of de organisatie overwogen? Welk beeld heeft men?

Door goed te weten hoe je (potentiële) doelgroep naar je merk of organisatie kijkt, kunnen marketinginspanningen gerichter en effectiever worden uitgevoerd. Binnen dit type onderzoek worden vaak 0- en 1-metingen uitgevoerd om effecten van campagnes (bereik, waardering, merklading) en ontwikkelingen in de tijd vast te stellen.

Marktpotentie- en segmentatieonderzoek

Een scherp zicht op de markt en klantbehoeften is essentieel. Waar liggen de groeikansen voor je organisatie? Binnen welke segmenten is het potentieel het grootst? Wat zijn drijfveren om klant te worden of een event te bezoeken? Welke drempels zijn er juist om geen klant te worden?

Op basis van Whize/Mosaic, of andere analysetechnieken, kan data worden verrijkt en het marktpotentieel worden bepaald. Door gericht met doelgroepen aan de slag te gaan is groei beter realiseerbaar.

Klantrelatie- en publieksonderzoek

Om je klantrelatie of ervaring van evenementbezoekers te verbeteren is het goed om te luisteren. Waar wordt men enthousiast van? Op welke punten is verbetering mogelijk? Wat is het belangrijkst?

R2 haalt feedback op onder klanten, bezoekers of andere stakeholders (partners, medewerkers, leveranciers) aan de hand van een gevalideerde aanpak en inzet van slimme surveys, feedback tools of persoonlijke interviewers. Met de verzamelde inzichten kan de organisatie de klant in de toekomst nog beter van dienst kan zijn en herhaalbezoek (retentie) optimaliseren.

Instroom- en uitstroomonderzoek

Werving van nieuwe klanten of bezoekers is vaak duurder dan het behouden van bestaande. Wat zijn de succesfactoren om nieuwe klanten of bezoekers aan te trekken? Welk communicatiemiddel is op welk moment in de customer journey het belangrijkst?

Met instroomonderzoek kan de marketingboodschap en de -middelen worden aangescherpt. Ook afhakers kunnen waardevolle feedback geven. Wat zijn hun vertrekmotieven? Welke alternatieven hebben hen overtuigd? Wat is nodig om hen weer enthousiast te maken? Een churn-of exit-onderzoek kan behulpzaam zijn om de aansluiting bij klantbehoeften te herstellen.

Evaluatie- en impactonderzoek

Het is goed om de gewenste impact van je marketinginzet of project in kaart te brengen. Worden de gestelde projectdoelen gehaald? Wat is de economische impact van je evenement? Welke sociale of maatschappelijke impact wordt gerealiseerd?

Vaak begint het met een evaluatie van de inzet om vervolgens het effect in kaart te brengen. Waar mogelijk worden inzichten vanuit ander onderzoek gecombineerd. Een continu evaluatieproces helpt om de impact gaandeweg te vergroten en draagt bij aan een transparante verantwoording van de benodigde budgetten.