Sinds de corona-uitbraak in 2020 bieden culturele instellingen en festivals veel cultureel aanbod online aan. Onder meer concerten, films, voorstellingen en DJ-sets werden (deels) gestreamd of kennen een alternatieve online opzet.

In opdracht van Rotterdam Festivals heeft R2 Research in 2020 onderzoek gedaan naar de ervaringen en effecten rondom de inzet van dit online cultureel aanbod door Rotterdamse cultuurinstellingen. Denk hierbij aan vragen zoals: hoeveel instellingen hebben het ingezet, met welke reden en wat was het resultaat? Zijn er succesfactoren te benoemen en hebben ze de intentie om het in de toekomst te blijven inzetten?

Een aantal resultaten van dit uitgebreide onderzoek zijn hieronder terug te vinden en daarnaast is de volledige rapportage te downloaden.

CULTURELE INSTELLINGEN & FESTIVALS ZEER ACTIEF MET HET AANBIEDEN VAN ONLINE AANBOD

Er zijn gemiddeld 10 online culturele activiteiten per organisatie opgezet en gedeeld met het publiek. Van een bestaande activiteit een online variant maken (bijvoorbeeld de registratie van een voorstelling of optreden) komt het meest voor en is door 37% van de ondervraagde instellingen en festivals gedaan.

ZICHTBAAR BLIJVEN EN CONTACT MET PUBLIEK BEHOUDEN BELANGRIJKSTE REDENEN OM ONLINE AANBOD IN TE ZETTEN

Het online cultureel aanbod wordt ingezet om zichtbaar te blijven en contact te behouden met het publiek (94%). Driekwart (76%) doet het ook om nieuwe (online) mogelijkheden te ontdekken. Er zijn belangrijke ingrediënten om te komen tot een succesvol online cultureel aanbod. Hierbij wordt vooral online interactie genoemd (69%). Uit de open antwoorden komt naar voren dat er verschillende drivers zijn voor het stimuleren van interactie, waaronder Q&A’s, quizzen en live chats. Daarnaast is onder andere de inzet van nieuwe content (63%) en een combinatie van online en offline activiteiten (56%) van belang.

ONLINE CULTUREEL AANBOD IS BLIJVEND

In algemene zin geven bijna alle deelnemers (96%) aan dat ze online cultureel aanbod ook in de toekomst willen blijven aanbieden. Het meest enthousiast is men over het inzetten van nieuwe vormen van online content (40%), online masterclasses/workshops (38%) en online debatten of lezingen (29%). Voor online masterclasses/workshops geven deelnemers het vaakst aan hier een betaalde variant van aan te bieden.

Wil je meer weten over de resultaten van dit onderzoek? Download het onderzoeksrapport.