Alumni-onderzoek wordt veelal uitgevoerd om te verifiëren of opleidingen voldoende aansluiten bij de beroepspraktijk. De onderzoeksopzet is vaak gestandaardiseerd. R2 heeft een methodiek ontwikkeld, waarbij de waarde van alumni-feedback veel meer vanuit relationeel oogpunt en het marketingprincipe van reciprociteit wordt bekeken: hoe kan een onderwijsinstelling haar alumni (ook na de opleiding) binden en bedienen en wat willen alumni zelf bijdragen aan samenwerking?

 

Door op zoek te gaan naar drivers, behoeften en verwachtingen van alumni (o.a. op het gebied van contact en eventuele diensten) kan het ‘zakelijk’ beroepsprofiel worden aangevuld met zachtere, waardevolle kenmerken. Alumni blijken niet zelden bereid om wat terug te doen voor hun opleiding!

 

“Voor ons als faculteit is het onderhouden van een goede relatie met onze alumni ontzettend belangrijk. Om dit zo goed mogelijk te doen is het essentieel om hun behoeften te kennen en te begrijpen. Het onderzoek door R2 biedt belangrijke inzichten, zoals de actieve bereidheid van alumni om studenten te helpen bij het vinden van een stage en het geven van gastlezingen”.

(Lale Mahmudova, alumni officer Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)
Label: ,