Enalyzer en R2 Research hebben het initiatief genomen om de Museum Monitor op te zetten. Uit kennissessies met betrokken musea is naar voren gekomen dat de volgende zaken belangrijk zijn bij onderzoek voor musea:

  • Flexibiliteit; specifiek maken voor het museum, aanpasbaar in de tijd
  • Vergelijkbaarheid; benchmarken, resultaten op waarde schatten
  • Behapbaar; niet te veel tijd aan kwijt zijn, automatiseren
  • Toepasbaar; inzichten in de praktijk kunnen inzetten
  • Aansluitend; aansluiten bij interne cijfers en doelen

De Museum Monitor is een slim continu publieksonderzoek waarmee waardevolle inzichten worden verzameld, resultaten kunnen worden gebenchmarkt en de musea van elkaar kunnen leren.

De Museum Monitor heeft als uitgangspunt een basisvragenlijst en daarnaast onderwerpen die modulair worden uitgevraagd. Binnen de vragenlijst is het mogelijk om ook eigen vragen mee te nemen en het zo specifiek en relevant te maken voor elk museum. De resultaten van de verschillende musea worden in de benchmark-omgeving van de Museum Monitor met elkaar gedeeld.

Heb je interesse in deelname aan de Museum Monitor neem dan contact op met Menno Urbanus.

Deelnemende musea zijn o.a.: Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Mauritshuis, Depot Boijmans, Joods Cultureel Kwartier, Centraal Museum, Spoorwegmuseum, Defensiemusea, Kunsthal Rotterdam en Kunstmuseum Den Haag.