Binnen de sport is er veel aandacht voor sportiviteit en respect op en rondom de sportvelden, dit is verzameld onder de noemer ‘Naar een veiliger sportklimaat (VSK)’. R2 heeft de KNVB en NOC*NSF geholpen om op VSK beleid te sturen aanvullend de effecten van campagnes te meten.

Vanuit de KNVB was er in eerste instantie vooral behoefte om helder te krijgen wat er onder verschillende groepen (spelers, scheidsrechters, trainers, etc.) wordt verstaan onder sportiviteit en respect. Door middel van focusgroepen met stakeholders maar ook gesprekken met spelers, trainers en scheidsrechters uit het betaald voetbal is sportiviteit en respect besproken en concreet gemaakt. Vervolgens is verschillende jaren achter elkaar onder de verschillende groepen in kaart gebracht hoe sportiviteit en respect zich ontwikkelden in Nederland.

De KNVB inspanningen rondom sportiviteit en respect zijn onderdeel van het NOC*NSF initiatief ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Alle sportbonden in Nederland maken zich hard voor een veilig sportklimaat. Met verschillende initiatieven en campagnes is dit gestimuleerd, R2 heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd om de effecten van deze inspanningen in kaart te brengen onder trainers, ouders en binnen de sportbonden zelf.

Label: ,