FAQ items aan het laden...
INZICHT IN WAT JE NOG NIET WIST

Alle vragen zijn al eens gesteld, meningen worden online gedeeld en databases stromen over aan inzichten.
Binnen R2 combineren wij deze drie ontwikkelingen en brengen vervolgens in kaart wat je nog niet weet.

R2 omgang met privacy & AVG

Vanuit R2 Research werken wij onder de voorwaarden van de MOA (Expertise center for marketing-insights, onderzoek & analytics). Hierin is vastgelegd hoe marktonderzoek en analyse wordt uitgevoerd. Zo worden resultaten altijd op geaggregeerd niveau gerapporteerd en worden resultaten nooit (zonder toestemming van de deelnemer aan het onderzoek) 1-op-1 teruggekoppeld.

De AVG regulering wordt door R2 gerespecteerd en naar gehandeld. Waar nodig worden er Verwerkersovereenkomsten opgesteld en is in detail vastgelegd hoe er met gegevens wordt omgegaan. Het is hierbij goed te vermelden dat marktonderzoekbureaus – in opdracht van klanten– bezoekers of klanten namens een bedrijf mogen uitnodigen voor een marktonderzoek. Meer informatie over de wijze waarop marktonderzoekbureaus met AVG omgaan is op de MOA website terug te vinden.

Voor het uitvoeren van data en online analyses hanteert R2 de MOA Fair Data gedragsregels en de MOA Richtlijn Databeveiliging. Hierbinnen is vastgelegd op welke wijze er met data wordt omgegaan en welke beveiligingsmaatregelen er worden genomen.