KNVB onderzoek naar Sportiviteit en Respect 2013

De KNVB heeft al sinds 2009 ‘Sportiviteit en Respect’ als speerpunt gedefinieerd. R2 Research voert sinds het seizoen 2011/2012 een continuonderzoek uit naar de stand van zaken rondom ‘Sportiviteit en Respect’. In het jaarverslag van dat seizoen waren voor het eerst de resultaten uit dit onderzoek beschikbaar. Nu, een jaar later, is er een vergelijking te maken tussen de twee seizoenen en is er meer te zeggen over de opinies in het voetbal rondom dit onderwerp.

Ideeën rond ‘Sportiviteit en Respect’

In het jaarverslag over het afgelopen seizoen, 2012/2013, zijn de resultaten uit het vervolgonderzoek terug te vinden. Er zijn een aantal algemene conclusies te trekken uit de resultaten, waaronder:

  • vooral ten aanzien van het amateurvoetbal is men negatiever over de stand van zaken bij Sportiviteit en Respect
  • de kennis van de spelregels verdient echt de aandacht
  • de onderlinge omgang tussen spelers kan beter

Van maatregelen in het kader van Sportiviteit en Respect wordt wel een positief effect verwacht.

Beoordeling ‘Sportiviteit en Respect’

Uit de eerste meting, die plaats vond in juli 2012, bleek dat de KNVB-leden de stand van zaken op het gebied van ‘Sportiviteit en Respect’ binnen het Nederlands elftal het beste waardeerden. Het amateurvoetbal -dat natuurlijk veel minder continue media-aandacht krijgt dan de betaald-voetval- kwam er minder goed vanaf. Dat is dit jaar niet anders, waar bij opvalt dat alleen de beoordeling van het Nederlands elftal positiever is geworden.

Percentage dat 'sportiviteit en respect' als 'goed' tot 'uitstekend' beoordeelt

Percentage dat ‘sportiviteit en respect’ als ‘goed’ tot ‘uitstekend’ beoordeelt

Onderzoek naar sport en evenementen

Wil je meer weten over het onderzoek dat R2 Research uitvoert rondom sport, sportiviteit en respect of sportevenementen? Neem dan contact op via info@r2research.nl of via ons contactformulier.

Het volledige resultaten van het KNVB onderzoek zijn hieronder terug te lezen:

Gyurka Jansen

Over de auteur: Gyurka Jansen

Consultant @r2research | ThePostOnline | Social Media Oehoeboeroe | Metal | Blogger: Sociologie, Nieuwe Media, Online Marktonderzoek & Marketing

No Comments.

Plaats een reactie