Uitgeverij Zwijsen – social media activatie

Uitgeverij Zwijsen heeft een aantal social media kanalen die zij gebruikt om het contact met de (eind)gebruikers aan te gaan. Als uitgever van lesmateriaal voor het basisonderwijs, maar tegenwoordig ook voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, staat Zwijsen in contact met ouders, kinderen, leerkrachten en begeleiders. Voor Uitgeverij Zwijsen analyseert R2 Research de inzet van de verschillende kanalen intensief.

Door de monitoring en verdere analyse kan Zwijsen een gerichte keuze maken voor de inzet die zij via deze kanalen doet. Het effect van campagnes kan in kaart worden gebracht en nieuwe inzichten kunnen direct meegenomen worden, waarna ook de impact van deze acties duidelijk wordt.

Gyurka Jansen

Over de auteur: Gyurka Jansen

Consultant @r2research | ThePostOnline | Social Media Oehoeboeroe | Metal | Blogger: Sociologie, Nieuwe Media, Online Marktonderzoek & Marketing

No Comments.

Plaats een reactie