Recruitment: Banen zoeken op Social Media doe je met persoonlijk contact

Social media wordt veel ingezet om vacatures te verspreiden en ook om banen te vinden. Het gebruik van sociale media heeft wereldwijd, en ook in Nederland, een grote vlucht genomen, het zal dan ook niemand verbazen dat mensen bij de zoektocht naar een baan ook gebruik maken van ‘social’. Zeker met de druk op de ketel van de huidige arbeidsmarkt wil je als werkzoekende alle mogelijkheden benutten en de succesverhalen zullen de aandacht voor social media als banenzoekmachine ook geen windeieren leggen. Maar hoe zit het nu met het aanbod, wat kom je in de praktijk zoal tegen? De oude wetten van ‘social media’ blijken ook hier voor een groot deel op te gaan, we geven hier een vijftal belangrijke inzichten:

1: Vacatureboeren overspoelen de markt

Wanneer je gaat zoeken op vacatures op social media valt één ding op: de meeste uitingen (tweets, facebook posts, hyves berichten etc.) zijn geplaatst door aggregator-accounts die en masse vacatures doorzetten op ‘social’. Een snelle analyse van de activiteit op ‘vacature’ laat zien dat alleen “tweetjobsnl” in het afgelopen jaar al ruim 159.000 berichten met ‘vacature’ er in online heeft gezet. In de volledige top 50 (!) van accounts -gebaseerd op berichtvolume- die berichten plaatsen met het keyword ‘vacature’ op social media komt geen enkel persoonlijk account voor.

(Het mag hierbij duidelijk zijn dat een dergelijke top10 ‘de voorkeur geeft’ aan Twitteraccounts, die door de aard van de berichten vaak de hoofdmoot zijn qua volume.)

2: Er is een social media explosie van aanbod

De berichtgeving over het succesvol vinden van een baan via ‘social’ heeft ook nogal zijn weerslag op het aantal berichten. Google Trends geeft ons al een klein kijkje in de keuken als we zoeken op social media recruitment en social media vacature, doch enigszins onvolledig.

Doen we een nadere social media analyse van ‘recruitment’ en ‘vacature’ dan worden we zeker bij die laatste overspoeld door de hoeveelheid aan berichten. Er is bijna geen peil te trekken op enige ontwikkeling over het afgelopen jaar. (De dip in de vakantieperiode is wel goed te zien, bekend is ook het fenomeen va inactiviteit in de weekenden: je kunt in de grafiek de zaterdagen en zondagen precies aanwijzen.)

‘Recruitment jan – okt 2012’

‘Vacature jan – okt 2012’

Nemen we echter een langere periode dan zien we wel ineens opvallende dingen: ‘recruitment’ was op social eind 2010 al in opkomst, het ‘vacature’ aanbod groeide pas (explosief) in 2011, tot de enorme hoeveelheid die het nu ongeveer is.

‘Recruitment jan 2010 – okt 2012’

‘Vacature jan 2010 – okt 2012’

3: Kernwoorden

Een ‘wordcloud’ is een simpele weergave van de meest voorkomende woorden een reeks tekst. In dit geval de berichten met respectievelijk de termen ‘recruitment’ en ‘vacature’. Dit is belangrijk, omdat het geen diepgravende tekstanalyse betreft en de context geheel buiten beschouwing laat. Wél is het een simpele manier om te zien met welke woorden een term nu eenmaal vaak voorkomt: een wordcloud van een serie berichten verschilt daarin ook wezenlijk van die van, bijvoorbeeld, een boek.

Wat opvalt is dat de verschillen heel duidelijk zijn; rondom ‘recruitment’ komen meer functievarianten voor, en ‘vacature’ leunt duidelijk meer op steden. (Waaraan je het voorzichtige inzicht zou kunnen ontlenen dat ‘vacature’ berichten veel algemener van aard zijn en vooral mensen binnen een bepaald gebied proberen te bereiken. Het voorkomen van ‘nieuwe vacature’ in die groep doet óók een hoge mate van automatisering vermoeden.)

‘Recruitment’

‘Vacature’

4: Filter en gij zult vinden!

Op ‘vacature’ zoeken heeft dus geen zin, dat is een waarheid die waarschijnlijk al van vóór social media stamt. Veel standaard aanbieders kiezen er toch voor hier op in te zetten, waarschijnlijk omdat het een van de meest generieke termen is die je op het gebied van recruitment kunt bedenken. De banenzoeker moet natuurlijk sowieso verder kijken: hij wil in een bepaalde bedrijfstak of functiegroep een baan vinden. Filteren verdient daarbij de aanbeveling, het verkleint de moot berichten én laat (uiteraard) veel specifiekere matches zien in plaats van week-in-week-uit dezelfde bulk.

Senior ICT Vacatures Amsterdam (blauw) vs Senior ICT Vacatures (amber)

Voor het banen zoeken geldt dat men zich een stuk positiever uit op social media dan wanneer men het over eenmaal gevonden banen heeft. Slechts 3% van de berichten heeft een negatieve lading, ten opzichte van 11 bij ‘gevonden!’. Helemaal vreemd is dat ook niet, gezien het feit dat een positieve instelling door nagenoeg iedereen wordt geadviseerd en gevonden banen onderdeel worden van de lopende discussie waarin de nadelen ook aan het licht kunnen komen.

5: Leg contacten

Het gebruik van filters in de speurtocht naar een baan verdient de aanbeveling. Op die manier valt een stuk beter te zoeken binnen een bedrijfstak, maar de inzet van ‘social media’ staat of valt vooral met het leggen van de juiste contacten. Uit analyses van de berichten blijkt vooral dat de zoektocht naar een baan zich niet laat verengen tot een paar zoektermen: je zult echt op zoek moeten gaan naar de ‘klik’ voor de juiste match.

Daarbij speelt ook nog eens dat de berichten op ‘social’ worden gedomineerd door automatische systemen. Verleg je zoektocht dus door heel specifiek te filteren, en door social media te gebruiken om contact te houden met (oud)collega’s, vrienden en bijvoorbeeld klanten. Zij zijn degenen die het dichtst bij het vuur zitten. Daarnaast zijn er ook recruiters persoonlijk actief op -bijvoorbeeld- Twitter, de tweets van dit soort mensen bestaat uit een veel gevarieerdere mix van vacature-teksten, tips en vragen.

Recruiters kunnen je helpen veel gedetailleerder op zoek te gaan naar een baan en meehelpen de stroom aan vacatures aan banden te leggen en vooral: zij linken passende banen direct aan jouw profiel als je een geschikte kandidaat bent.

Persoonlijke accounts berichten diverser (en minder vaak met ‘keywords’ als ‘recruitment’ en ‘vacature’) en hebben een hogere invloed op social media dan de ‘bulkaccounts’.

Natuurlijk kan het ook anders en kun je zelf op zoek, maar de regel blijft: ‘social media’ gaat om het profileren van jezelf, zeker in de zoektocht naar een baan kan het niet bij passief ‘zoeken’ blijven, maar gaat het om aanbieden wat jíj hebt.

Bovenstaande analyses werden, buiten de Google Trends analyse, uitgevoerd met behulp van Coosto.

Gyurka Jansen

Over de auteur: Gyurka Jansen

Consultant @r2research | ThePostOnline | Social Media Oehoeboeroe | Metal | Blogger: Sociologie, Nieuwe Media, Online Marktonderzoek & Marketing

No Comments.

Plaats een reactie