Continuonderzoek KNVB naar Sportiviteit en Respect

Voetbal wordt op vele manieren door de media in beeld gebracht, maar daarbij gaat het voornamelijk om het betaald voetbal. Wanneer men echter de sfeer rond het voetbal in beeld brengt, of het spel op een ander niveau dan het betaald voetbal belicht komt de sport meermalen vrij negatief in het nieuws. De oorzaak daarvan ligt in de eerste plaats bij het onsportieve gedrag op de velden, dat ook daadwerkelijk voorkomt, maar incidenten vormen natuurlijk ook een mooie aanleiding om nieuws te brengen. Hoe staat het er nu echt voor op de velden? De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden tussen de ontkenners en al te negatieve berichtgeving, maar waar is dat dan precies? De KNVB heeft sinds 2009 ‘Sportiviteit en Respect’ als speerpunt gedefinieerd en is met R2 Research de samenwerking aangegaan om de stand van zaken op dit gebied vast te stellen. Tot 2014 wordt er continu onderzoek gedaan om te peilen hoe de beleving zich daadwerkelijk ontwikkelt.

Onderzoekstraject

De continumeting is gebaseerd op eerder onderzoek van R2 Research voor de KNVB waarbij er door middel van focusgroepen eerst het begrip ‘sportiviteit en respect‘ binnen het amateurvoetbal in kaart is gebracht. Uiteindelijk is er op basis van de uitkomsten van deze sessies een eerste vragenlijst opgesteld, waarbij de begrippen die naar voren kwamen uit de focusgroepsessies bevraagd werden.

Voor de uiteindelijke continumeting zijn de resultaten van de eerste vragenlijst geanalyseerd en konden we op basis van die antwoorden tot een beknopte vragenlijst komen die als ‘meting’ kan worden gebruikt. Het is deze vragenlijst die in de basis de continumeting ‘Sportiviteit en Respect’ vormt.

Sportiviteit en Respect

Uit de eerste meting, die plaats vond in juli 2012, bleek dat de KNVB-leden de stand van zaken op het gebied van ‘Sportiviteit en Respect’ binnen het Nederlands elftal het beste waardeerden. Het amateurvoetbal -dat natuurlijk veel minder continue media-aandacht krijgt dan de betaald-voetval- komt er minder goed vanaf in de opinie van de leden:

Percentage dat 'sportiviteit en respect' als 'goed' tot 'uitstekend' beoordeelt

Percentage dat ‘sportiviteit en respect’ als ‘goed’ tot ‘uitstekend’ beoordeelt

KNVB Jaarverslag

Begin oktober presenteerde de KNVB het jaarverslag over het seizoen 2011/12, daarin kreeg “Samen voetballen en samen leven” een prominente plaats. Voor ‘Sportiviteit en Respect’ geldt dat ze ze als speerpunt van het beleid van de bond wordt ondersteund met diverse preventieve en repressieve maatregelen. De algemene beoordeling van de stand van zaken, zoals deze door R2 is onderzocht vormt een een houvast om de voortgang in de gaten te houden. Daarnaast belichten we door middel van het onderzoek de waarborgen van het algemene begrip zoals kennis van de spel- en clubregels en de handhaving op het veld. Het gehele jaarverslag is hier na te lezen.

Onderzoek naar sport en evenementen

Wil je meer weten over het onderzoek dat R2 Research uitvoert rondom sport, sportiviteit en respect of sportevenementen? Neem dan contact op via info@r2research.nl of via ons contactformulier.

CC-Foto: ‘I_Believe_

Gyurka Jansen

Over de auteur: Gyurka Jansen

Consultant @r2research | ThePostOnline | Social Media Oehoeboeroe | Metal | Blogger: Sociologie, Nieuwe Media, Online Marktonderzoek & Marketing

No Comments.

Plaats een reactie