R2

KNVB onderzoek naar Sportiviteit en Respect 2013

De KNVB heeft al sinds 2009 ‘Sportiviteit en Respect’ als speerpunt gedefinieerd. R2 Research voert sinds het seizoen 2011/2012 een continuonderzoek uit naar de stand van zaken rondom ‘Sportiviteit en Respect’. In het jaarverslag van dat seizoen waren voor het eerst de resultaten uit dit onderzoek beschikbaar. Nu, een jaar later, is er een vergelijking te maken tussen de twee seizoenen en is er meer te zeggen over de opinies in het voetbal rondom dit onderwerp. Lees meer

KLM: webanalytics wordt digital analytics (MOA DAM)

Maandag 24 juni 2013 was de kick-off van de MOA Digital Analytics Middag (DAM) in het NRC Café in Amsterdam. Een druk bezochte sessie waarbij webanalisten en marktonderzoekers de krachten bundelen. Vanuit KLM werd door Frans Poldervaart toegelicht hoe webanalytics wordt ingezet. Dit paste mooi in de (nieuwe) missie van de MOA: Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Lees meer

Continuonderzoek KNVB naar Sportiviteit en Respect

Voetbal wordt op vele manieren door de media in beeld gebracht, maar daarbij gaat het voornamelijk om het betaald voetbal. Wanneer men echter de sfeer rond het voetbal in beeld brengt, of het spel op een ander niveau dan het betaald voetbal belicht komt de sport meermalen vrij negatief in het nieuws. De oorzaak daarvan ligt in de eerste plaats bij het onsportieve gedrag op de velden, dat ook daadwerkelijk voorkomt, maar incidenten vormen natuurlijk ook een mooie aanleiding om nieuws te brengen. Hoe staat het er nu echt voor op de velden? De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden tussen de ontkenners en al te negatieve berichtgeving, maar waar is dat dan precies? De KNVB heeft sinds 2009 ‘Sportiviteit en Respect’ als speerpunt gedefinieerd en is met R2 Research de samenwerking aangegaan om de stand van zaken op dit gebied vast te stellen. Tot 2014 wordt er continu onderzoek gedaan om te peilen hoe de beleving zich daadwerkelijk ontwikkelt. Lees meer

Wat willen jullie van ons lezen in de R2 Research nieuwsbrief?

Nu de website en het blog van R2 Research zijn samengevoegd en één gloednieuwe website vormen willen we natuurlijk ook graag tegemoet komen aan een vraag die we wel eens eerder kregen: “Waar onze nieuwsbrief was”. Voordat we onze nieuwsbrief gaan rondsturen hebben we eerst een wedervraag: “Wat willen jullie nog meer van ons horen?”. Lees meer

R2 nieuwe website is een feit

Met grote trots presenteren wij onze nieuwe website ! Waarom een nieuwe website?

Vanuit R2 willen wij graag delen waar wij mee bezig zijn, wat ons beweegt en waar wij onze inspiratie vandaan halen. De nieuwe website moest dit mogelijk maken. Er was al een start gemaakt met een R2 Blog site in WordPress. Integratie met de oude website was niet heel gemakkelijk dus toen besloten de R2 blog site verder door te ontwikkelen. Lees meer

Pagina 2 van 3123