Maatschappij

ANWB Museumcheck brengt de toegankelijkheid van musea in kaart

De ANWB helpt de Nederlanders in keuzes te maken in hun vrijetijdsbesteding. Een van de mogelijke uitjes is het bezoeken van musea. De ANWB heeft het initiatief genomen om de toegankelijkheid van musea in kaart te brengen middels de ANWB Museumcheck. R2 Research heeft een belangrijke rol gespeeld in dit mooie initiatief. Lees meer

KNVB onderzoek naar Sportiviteit en Respect 2013

De KNVB heeft al sinds 2009 ‘Sportiviteit en Respect’ als speerpunt gedefinieerd. R2 Research voert sinds het seizoen 2011/2012 een continuonderzoek uit naar de stand van zaken rondom ‘Sportiviteit en Respect’. In het jaarverslag van dat seizoen waren voor het eerst de resultaten uit dit onderzoek beschikbaar. Nu, een jaar later, is er een vergelijking te maken tussen de twee seizoenen en is er meer te zeggen over de opinies in het voetbal rondom dit onderwerp. Lees meer

ANWB Lightwise evaluatie

Met Lightwise wil de ANWB aandacht besteden aan de fietsveiligheid bij kinderen. In opdracht van ANWB heeft R2 Research informatie verzameld over de beleving van deze actie bij de scholen waar Lightwise werd georganiseerd.

De ANWB biedt een pakket met diverse hulpmiddelen aan om de actie te ondersteunen. R2 heeft er voor gezorgd dat er met een evaluatie waardevolle inzichten worden verkregen over het gebruik van de informatie en de aangeboden hulpmiddelen: hoe worden ze gewaardeerd en hoe ziet men het effect van de actie an sich?

Met de feedback van scholen kan ANWB aan de slag om Lightwise een volgende keer nog een groter succes te maken.

Continuonderzoek KNVB naar Sportiviteit en Respect

Voetbal wordt op vele manieren door de media in beeld gebracht, maar daarbij gaat het voornamelijk om het betaald voetbal. Wanneer men echter de sfeer rond het voetbal in beeld brengt, of het spel op een ander niveau dan het betaald voetbal belicht komt de sport meermalen vrij negatief in het nieuws. De oorzaak daarvan ligt in de eerste plaats bij het onsportieve gedrag op de velden, dat ook daadwerkelijk voorkomt, maar incidenten vormen natuurlijk ook een mooie aanleiding om nieuws te brengen. Hoe staat het er nu echt voor op de velden? De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden tussen de ontkenners en al te negatieve berichtgeving, maar waar is dat dan precies? De KNVB heeft sinds 2009 ‘Sportiviteit en Respect’ als speerpunt gedefinieerd en is met R2 Research de samenwerking aangegaan om de stand van zaken op dit gebied vast te stellen. Tot 2014 wordt er continu onderzoek gedaan om te peilen hoe de beleving zich daadwerkelijk ontwikkelt. Lees meer

Kinderen: buitenschoolse opvang te ‘schools’

Op basis van onderzoek van R2 Research blijkt dat meer dan tweederde van de kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar ervaart de buitenschoolse opvang (bso) als te ‘schools’. Ze willen veel meer inspraak in wat ze mogen doen. Een kwart noemt de opvang zelfs ‘saai’. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van EISVRIJ, een vakantieorganisatie voor kinderen en jongeren. Ook werd aan kinderen gevraagd wat ze van de bso in de vakantieperiode vinden. Slechts een derde van de kinderen zegt daar meestal met plezier naar toe te gaan. Lees meer

Help! Een wereld zonder techniek!

In Nederland heeft 89% van de ruim 16 miljoen Nederlanders toegang tot internet, meer dan 90% heeft een PC of laptop. In ons dagelijks leven zijn veel van onze activiteiten aan internet of technology gekoppeld.

In de zakelijke dienstverlening zijn waarschijnlijk alle werkzaamheden volledig afhankelijk van hardware, software en internet. De techniek maakt het leven zoveel makkelijk en efficiënter, alleen worden we er niet volledig afhankelijk van? Wanneer we even niet kunnen beschikken over deze hulpmiddelen ontstaat er bij veel mensen een panieksituatie. Hoe ga je daar mee om? Vertrouw je op oude middelen of draag je extra zorg voor een goede backupsituatie? Lees meer op Marketingfacts →

CC Foto: Jörgen Nixdorf