ANWB Museumcheck brengt de toegankelijkheid van musea in kaart

De ANWB helpt de Nederlanders in keuzes te maken in hun vrijetijdsbesteding. Een van de mogelijke uitjes is het bezoeken van musea. De ANWB heeft het initiatief genomen om de toegankelijkheid van musea in kaart te brengen middels de ANWB Museumcheck. R2 Research heeft een belangrijke rol gespeeld in dit mooie initiatief.

Meer dan 1,5 miljoen Nederlanders zijn minder mobiel

In Nederland zijn meer dan 1,5 miljoen mensen minder mobiel. Dit kan zijn slecht ter been of  in een rolstoel zich verplaatsen. Voor deze groep is het belangrijk om vooraf te weten in welke mate een museum begaanbaar is voor minder mobiele bezoekers. Is het mogelijk direct dicht bij de ingang te komen? Zijn er liften aanwezig in het museum? In welke mate kan je je vrij bewegen in een museum met een rolstoel?

ANWB vrijwilligers zetten zich in om toegankelijkheid in kaart te brengen

Om de toegankelijkheid en gastvrijheid van musea in kaart te brengen hebben de ANWB vrijwilligers zich intensief ingezet. Meer dan 800 vrijwilligers hebben in duo’s een museum bezocht en aan de hand van een checklist is de toegankelijkheid in kaart gebracht. Dit jaar is de eerste pilot uitgevoerd voor 9 deelnemende musea in Utrecht. De musea scoren bij de ANWB Museumcheck gemiddeld een 6,9 voor toegankelijkheid en een 7.9 voor gastvrijheid. Hieronder een impressie van een ANWB Museumcheck:

R2 heeft een belangrijke rol in inzichten analyseren en rapporteren

R2 heeft de vrijwilligers geholpen om hun museumchecks online terug te koppelen. Vervolgens zijn de resultaten geanalyseerd naar de verschillende musea. Op basis van een aantal indicatoren konden de musea een erkenning ontvangen van de ANWB dat het museum goed toegankelijk is. ANWB en de musea ontvangen uiteindelijk specifieke rapportages per museum. Naast een beknopte PowerPoint rapportage, alle resultaten in tabelvorm en een bloemlezing van de ervaringen van de ANWB vrijwilligers.

In het najaar van 2013 volgt een landelijke uitrol van de ANWB Museumcheck naar 36 musea. R2 is er met plezier wederom bij betrokken.

Wil jij voor de ANWB een Museumcheck uitvoeren?  Klik dan hier voor meer informatie en de mogelijkheid je aan te melden.

Menno Urbanus

Over de auteur: Menno Urbanus

Oprichter R2 Research | Cultuur | Sport | Cities

No Comments.

Plaats een reactie